RUBY VILLA VUNG TAU

RL01- RUBY LUXURY VILLA BEACH FRONT

 • 3 Master Bedroom
 • 4 Bathroom & living room
 • Address: 81A Tran Phu St., W.5, Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RL02- RUBY LUXURY VILLA BEACH FRONT

 • 3 Master Bedroom
 • 3 Bathroom & living room
 • Address: 81A Tran Phu St., W.5, Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RL03 - RUBY LUXURY VILLA

 • 7 Master Bedroom
 • 7 Bathroom & living room
 • Address: 11 Ngoc Tuoc Hill St., W.Thang Tam , Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RL04- RUBY LUXURY VILLA ON HILL

 • 5 Master Bedroom
 • 5 Bathroom & living room
 • Address: 6/6A Tran Phu St., W.5, Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RL05 RURY LUXURY VILLA BLUE SAPPHIRE RESORT

 • 3 Master Bedroom
 • 4 Bathroom & living room
 • Address: Ha Huy Tap St., W.10, Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RL06 RUBY LUXURY VILLA- BLUE SAPPHIRE RESORT

 • 3 Master Bedroom
 • 4 Bathroom & living room
 • Address: Ha Huy Tap St., W.10, Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RL07 RUBY LUXURY VILLA - BLUE SAPPHIRE RESORT

 • 3 Master Bedroom
 • 4 Bathroom & living room
 • Address: Ha Huy Tap St., W.10, Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RL08 RUBY LUXURY VILLA BLUE SAPPHIRE RESORT

 • 4 Master Bedroom
 • 4 Bathroom & living room
 • Address: Ha Huy Tap St., W.10, Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RL09 - RUBY LUXURY VILLA BLUE SAPPHIRE RESORT

 • 5 Master Bedroom
 • 5 Bathroom & living room
 • Address: D5 Blue Sapphire Resort, W.10 , Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RD01 RUBY VILLA - BAI DAU BEACH

 • 6 Master Bedroom
 • 5 Bathroom & living room
 • Address: 92 Tran Phu.St., W.2, Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RD02 RUBY DELUXE VILLA - NEAR BACK BEACH

 • 4 Master Bedroom
 • 4 Bathroom & living room
 • Address: 06 Lê Hong Phong St., W.Thang Tam , Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RD03 RUBY DELUXE VILLA - BACK BEACH VUNG TAU

 • 6 Master Bedroom
 • 5 Bathroom & living room
 • Address: 16B Le Hong Phong St., W.Thang Tam, Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RD04 RUBY DELUXE VILLA NEAR NIGHT MARKET VUNG TAU

 • 4 Master Bedroom
 • 5 Bathroom & living room
 • Address: 14B Le Hong Phong Noi Dai St., W.Thang Tam, Vung Tau
Đặt phòng ngay

RD05 RUBY DELUXE VILLA NEAR BACK BEACH

 • 4 Master Bedroom
 • 5 Bathroom & living room
 • Address: D4 Ngoc Tuoc Hill, W.Thang Tam, Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RS01 RUBY SUPERIOR VILLA NEAR BEACH

 • 7 Master Bedroom
 • 6 Bathroom & living room
 • Address: 3 A Chau St., W.2, Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RS03 RUBY SUPERIOR VILLA

 • 4 Master Bedroom
 • 5 Bathroom & living room
 • Address: 17D Van Cao St., W.2, Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RS04 RUBY SUPERIOR VILLA -in A Chau villas

 • 4 Master Bedroom
 • 4 Bathroom & living room
 • Address: N2 A Chau Villas, W.2, Vung Tau City
Đặt phòng ngay

RS05 RUBY SUPERIOR VILLA

 • 4 Master Bedroom
 • 4 Bathroom & living room
 • Address:9A Lac Long Quan St., W.2, Vung Tau City
Đặt phòng ngay
Bấm vào Hotline Nhận Ngay Giá Tốt